Invitation - Davet - İngilizce Sokağı

Son Yayınlar

28 Aralık 2020

Invitation - Davet

invitation

İngilizcede davette bulunma, daveti kabul etme ve daveti reddetme önemli bir yer tutar. Burada her bir konuyu tek tek ele alacağız.

Making an Invitation - Davette bulunma 

Aşağıdaki ifadeleri kullanarak bir davette bulunabiliriz.

 • Would you like to go to cinema. (Sinemaya gitmek ister misin?)
 • Why don't you go to cinema? (Neden sinemaya gitmiyorsun?)
 • How about /What about going to cinema? (Sinemaya gitmeye ne dersin?)
 • Shall we go to cinema? (Sinemaya gidelim mi?)
 • Do you want to go to cinema? (Sinemaya gitmek ister misin?)

 Accepting an Invitation - Daveti Kabul Etme

Bir daveti kabul etmek istediğimizde aşağıdakilerden birini kullanabiliriz.

 • Sure. Of course. (Elbette. Tabii ki.)
 • I'd love to, thanks. (Çok isterim, teşekkürler.)
 • I'll definitely be there. (Kesinlikle orada olaağım.)
 • See you there. ( Orada görüşürüz.)
 • That sounds fun. (Kulağa hoş geliyor.)
 • It sounds awesome. (Kulağa harika geliyor.)
 • I have nothing better to do. (Yapacak daha iyi şeyim yok.)

Refusing an Invitation - Daveti Reddetme

 Bir daveti reddetmek istediğimizde aşağıdakilerden birini kullanabiliriz.

 • Sorry, but I'm very busy. (Üzgünüm ama çok meşgulüm.)
 • I'd love to but I have an exam tomorrow. (Çok isterim ama yarın bir sınavım var.)
 • Another time maybe. (Başşka zaman belki.)
 • Sorry, but I can't make it. (Üzgünüm ama gelemem.)
 • I'm afraid I can't. (Korkarım ki yapamam)
 • I'd love to but I can't. (Çok isterim ama yapamam.)

 

Bu konu ile ilgili hazırlamış olduğumuz alıştırmaya göz atmak ve öğrendiklerinizi test etmek için TIKLAYINIZ.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder