Vücudun Bölümleri - Body Parts - İngilizce Sokağı

Son Yayınlar

27 Temmuz 2015

Vücudun Bölümleri - Body Parts

Vücudumuzun parçaları grafik üzerinde gösteriliyor. Şimdi bu kelimelerin Türkçelerine ve okunuşlarına da bir bakalım :

Body Parts
İngilizcesi Okunuşu Türkçesi
Head Hed Kafa
Shoulder Şoldır Omuz
Stomach Sıtomek Karın
Hand Hend El
Thigh Tayh Uyluk
Calf Kelf Baldır
Leg Leg Bacak
Heel Hiyıl Topuk
Foot Fuut Ayak
Neck Nek Boyun
Chest Çest Göğüs
Elbow Elbou Dirsek
Arm Arm Kol
Finger Fingır Parmak
Finger nail Fingır neyıl Tırnak
Knee Nii Diz
Toe Too Ayak parmağı
Toe nail Too neyıl Ayak tırnağı
Yukarıdaki tabloda vücut bölümlerinin okunuşlarını ve anlamlarını bulabilirsiniz. Bunlar dışında bildiğiniz yada merak edip araştırdığınız başka vücut bölümleri varsa yourm kısmında paylaşabilirsiniz. Başarılar :)

5 yorum: