Sahiplik - Have got / Has got - İngilizce Sokağı

Son Yayınlar

26 Temmuz 2015

Sahiplik - Have got / Has got

"Have got" ve "has got" yapılarını sahip olunan şeylerden bahsederken kullanırız. Bu yapılar öznelere göre değişiklik göstermektedir. Önce aşağıdaki tabloyu inceleyelim ve hangi öznede hangi yapının kullanıldığını inceleyelim:


Have got / Has got
İngilizcesiOkunuşuTürkçesi
I have got ...Ay hev gat ...Ben .... sahibim.
You have got ...Yu hev gat ...Sen .... sahipsin.
He has got ...Hi hez gat ...O .... sahip.
She has got ...Şi hez gat ...O .... sahip.
It has got ...İt hez gat ...O .... sahip.
We have got ...Vi hev gat ...Biz ..... sahibiz.
You have got ...Yu hev gat ...Siz .... sahipsiniz.
They have got ...Dey hev gat ...Onlar .... sahipler.
Tabloda görüldüğü üzere sahip olduklarımızdan bu şekilde söz ediyoruz. Şimdi bunları örnekler üzerinde inceleyelim.
  1. I have got a car. (Ay hev gat e kar.) => Ben bir arabaya sahibim.
  2. You have got a book. (Yu hev gat e buuk.) => Sen bir kitaba sahipsin.
  3. He has got a computer. (He hez gat e kompitır.) => O bir bilgisayara sahip.
  4. They have got a good family. (Dey hev gat e guud feamıli.) Onlar iyi bir aileye sahip.
Görüldüğü üzere sahip olunan şeyleri bu şekilde ifade ediyoruz. Şimdi de sahip olmadığımız şeylerden bahsederken bu yapının olumsuz halini kullanacağız. Şimdi yine bir tablo olumsuz hallerine bir bakalım:


Haven't got / Hasn't got
İngilizcesiOkunuşuTürkçesi
I haven't got ...Ay hevınt gat ...Ben .... sahip değilim.
You haven't got ...Yu hevınt gat ...Sen .... sahip değilsin.
He hasn't got ...Hi hezınt gat ...O .... sahip değil.
She hasn't got ...Şi hezınt gat ...O .... sahip değil.
It hasn't got ...İt hezınt gat ...O .... sahip değil.
We haven't got ...Vi hevınt gat ...Biz ..... sahip değiliz.
You haven't got ...Yu hevınt gat ...Siz .... sahip değilsiniz.
They haven't got ...Dey hevınt gat ...Onlar .... sahip değiller.
Olumsuz yapmak için cümleye ufacık bir "not" (n't) eklememiz yeterli. Şimdi de bunu örnekler üzerinde inceleyelim:
  1. I haven't got a car. (Ay hevınt gat e kar.) => Ben bir arabaya sahip değilim.
  2. You haven't got a book. (Yu hevınt gat e buuk.) => Sen bir kitaba sahip değilsin.
  3. He hasn't got a computer. (He hezınt gat e kompitır.) => O bir bilgisayara sahip değil.
  4. They haven't got a good family. (Dey hevınt gat e guud feamıli.) Onlar iyi bir aileye sahip değil.
Örneklerle işlediğimiz konumuz bu kadar. Sizler de kendi örneklerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Başarılar :)

2 yorum: