İngilizcede Saatler - Timetables - İngilizce Sokağı

Son Yayınlar

15 Ağustos 2015

İngilizcede Saatler - Timetables

Günlük konuşmalarımızda mutlaka saatleri kullanırız. Ya birisine saatin kaç olduğunu sorar ya da birisinin bize sorduğu soruya cevap vermek zorunda kalırız. Şimdi İngilizcede saatlerin nasıl kullanıldığını göreceğiz. İlk olarak saatin nasıl sorulduğunu bir görelim:

İngilizcede saatleri sormak için birden fazla yol vardır. Biz burada en sık kullanılan ikisini göreceğiz:
 • What time is it? (Vat taym iz it?) => Saat kaç?
 • What is the time? (Vat iz dı taym?) => Saat kaç?
Evet, yukarıdaki iki soru ile birisine saatin kaç olduğunu sorabiliriz ve şimdi de böyle bir soruya nasıl cevap verebileceğimizi görelim:

Tam Saatler

Eğer saat 3,5,7 gibi tam bir saat ise bu en kolay olanı. Aşağıdaki resme bakarak bunu anlamaya çalışalım.
Saat üzerinde de görüldüğü üzere tam bir saati ifade ederken aşağıdaki gibi bir yapı kullanıyoruz.
 • It is ..... o'clock.
Yukarıdaki cümlede noktalı olan kısma saat kaç ise o yazılarak saat söylenmiş oluyor. Şimdi de bunu örneklerle biraz daha derinleştirelim:

Örnek:

 • What time is it? (Vat taym iz it?) => Saat kaç?
 • It is three o'clock. (İt iz trıi oklok.) => Saat üç.
 Örnek saatte saatin üç olduğunu görmekteyiz. Yukarıda değindiğimiz kalıp içerisindeki noktalı yere "three" yani "üç" yazarak saati bildirmiş olduk. Tam saatlerin ifade edilişi bu kadar kolaydır.

Buçuklu Saatler (Yarım Saatler)

Eğer bir saatin dakika kısmı 30 ise bu saatlere buçuklu saatler denir. Örneğin; 10:30 ( saat on buçuk). Buçuklu saatlerin ifade edilişinde ise "half past" kalıbından faydalanacağız. İngilizcede "half" buçuk, yarım anlamında kullanılan bir kelimedir. Saatlerde de aynı anlamda kullanılmaktadır. "Past" ise saatlerin ifade edilişinde "geçiyor" yerine kullandığımız bir kelimedir. Eğer saatimiz 10:30 ise İngilizcede bunu "saat onu otuz geçiyor" şeklinde ifade edeceğiz. Vakit kaybetmeden buçuklu saatlerin kalıbı ile öğrenmeye başlayalım ve bunu bir örnek üzerinde görelim.
 • What time is it? (Vat taym iz it?) => Saat kaç?
 • It is half past ten. (İt iz half past ten.) => Saat on buçuk. (Saat onu otuz geçiyor.)
Bu yapımızda da gördüğümüz gibi "It is half past" kısmı sabit duruyor ve saat kaç ise onu bu kalıbın sonuna ekliyoruz. Eğer saat 11:30 olsaydı biz;
 • It is half past eleven.
şeklinde ifade edecektik.

 • What time is it? (Vat taym iz it?) => Saat kaç?
 • It is half past seven. (İt iz half past sevın.) => Saat yedi buçuk (Saat yediyi otuz geçiyor.)
Bu örneğimizde de 7:30 olan saatin nasıl ifade edildiğini görmüş olduk.


Çeyrek Saatler

İngilizcede "çeyrek" anlamında "quarter" kelimesi kullanılmaktadır. Saatlerde de durum aynı ancak saatleri ifade ederken çeyrek ifadesini iki farklı şekilde bildiriyoruz. Eğer saatin dakika kısmı 15 ise "çeyrek geçiyor" diyoruz. Eğer saatin dakika kısmı 45 ise "çeyrek var" şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi bu "çeyrek geçiyor" ve "çeyrek var" ifadelerinin kalıpları ile öğrenmeye başlayalım.
Quarter past (kuartır past) => Çeyrek geçiyor
Quarter to (kuartır tu) => Çeyrek var

Şimdi de bu yapıları örnekler üzerinde inceleyeli. Örneğin 08:15 ve 08:45 saatlerini ifade etmeye çalışalım:
08:15 = It is quarter past eight. (İt iz kuartır past eyt.) => Saat sekizi çeyrek geçiyor.
08:45 = It is quarter to nine. (İt iz kuartır tu nayn.) => Saat dokuza çeyrek var.

08:45 örneğimizde dikkat etmemiz gereken nokta söylediğimiz saatin bir fazlasını ifade ediyor olmamızdır. Örnekte saat kısmı 08 olmasına rağmen biz ifademizde "nine" yani "9" ifadesini kullandık. Çünkü ifadeden de anlaşılacağı üzere "çeyrek var" diyoruz. Artık şuanki saate değil bir sonraki saate çeyrek vardır. Bu yüzden ifademizde bir sonraki saati ifade ediyoruz.


 • What time is it? (Vat taym iz it?) => Saat kaç?
 • It is quarter past one. (İt iz kuartır past van.) => Saat biri çeyrek geçiyor.

 • What time is it? (Vat taym iz it?) => Saat kaç?
 • It is quarter to twelve. (İt iz kuartır tu tıvelv.) => Saat onikiye çeyrek var.


 Diğer Saatler

Şimdi sıra geldi bu üç tür saat dışındaki küsuratli saatleri ifade etmeye. 10:21 gibi sonu 00, 15, 30 yada 45 olmayan saatleri ifade etmeden önce "past" ve "to" kavramlarını yeniden hatırlamakta fayda var. Bunları bir grafik üzerinde gördükten sonra öğrenmeye başlayalım.
Grafik üzerinde de görüldüğü üzere saatin dakika kısmı 30'dan küçük ise saati söylerken "past", 30'dan büyük ise "to" kullanıyoruz. Örneğin; 10:21 olan saati söyleyeceğimiz zaman dakika 21 olduğu için ve 30'dan küçük olduğu için past kullanacağız. Eğer 11:50 gibi dakika kısmı 30'dan büyük olursa "to" kullanıldığını unutmamak gerekir. 
Bu ön bilgiden sonra örnekler üzerinden konuya devam edelim:
   12:05  
- What time is it? (Vat taym iz it?) => Saat kaç?
- It is five past twelve. (İt iz fayv past tıvelv.) => Saat onikiyi beş geçiyor.
Örneğimizde saat onikiyi beş geçiyor. Dakika kısmı 30'dan küçük olduğu için ve "geçiyor" diyebilmek için "past" kullandık. İngilizcede saatler ifade edilirken önce dakika kısmının söylendiğine dikkat edelim ve sıradaki örneğimizi inceleyelim.
   10:25  
- What time is it? (Vat taym iz it?) => Saat kaç?
- It is twenty-five past ten. (İt iz tıventi fayv past ten.) => Saat onu yirmibeş geçiyor.
Bu örneğimizde de saatimizin dakika kısmı "25" olup "30" dan küçük olduğu için yine "past" yani "geçiyor" ifadesini kullanmış olduk. Örneklerimize devam edelim:
   10:40  
- What time is it? (Vat taym iz it?) => Saat kaç?
- It is twenty to eleven. (İt iz tıventi tu ilevın.) => Saat onbire yirmi var.
Bu örneğimizde dakikamız "40" ı gösteriyor. Saatimizde dakika kısmımız olan "40" ifadesi "30" dan büyük olduğu için saati ifade ederken "to" yani "var" ifadesimden faydalandık. Örneğimizi dikkatle incelersek önce dakika kısmını sonra ise saat kısmını ifade ettik. Yine "to" ifadesini kullandığımız için bir sonraki saat olan "11" i cümlemizde kullandık. Cümlemizde "20 var" deniyor. Bu yüzden bir sonraki saati söyledik.
Konumuzun sonuna geldik. Saatler konusu işte bu kadar basit. Öğrenmemiz gerekn birkaç ifade var hepsi o kadar. Sayıları da zaten biliyorsak bu iş bitmiştir :) Konuyu iyice kavradıktan sonra aşağıdaki aktiviteyi yapmayı unutmayın. Başarılar.


 Saatler konusu hakkında eşleştirme aktivitesi için TIKLAYIN.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder