İngilizce Bazı Zaman İfadeleri - English Time Expressions - İngilizce Sokağı

Son Yayınlar

25 Temmuz 2015

İngilizce Bazı Zaman İfadeleri - English Time Expressions

Aşağıda tablo halinde İngilizcede sıköa kullanılan zaman ifadelerine yer verilmiştir. Bu zaman ifadeleri cümlelerde geçen olayların gerçekleştiği zaman hakkında bilgi verirken kullanılır. İngilizcede zaman ifadeleri genellikle cümle sonlarında kullanılır. Şimdi bu zaman ifadelerini inceleyelim:


İngilizcede Bazı Zaman İfadeleri
Every day Evrıi dey Her gün
Every week Evrıi viik Her hafta
Every month Evrıi mant Her ay
Every year Evrıi yiır Her yıl
Every time Evrıi taym Her zaman
The day before Dı dey bifor Geçen gün
Last week Last viik Geçen hafta
Last month Last mant Geçen ay
Last year Last yiır Geçen yıl
Yesterday Yestırdey Dün
Tomorrow Tımarrov Yarın
Next week Nekst viik Gelecek hafta
Next month Nekst mant Gelecek ay
Next year Nekst yiır Gelecek yıl
For two days For tu deys İki gündür
Two days before Tu deys bifor İki gün önce
Two days later Tu deys leytır İki gün sonra
In two days İn tu deys İki güne kadar
Last season Last siizın Geçen sezon

Örnekler:
  1.  I visit my grandfather every month. (Ay vizit may grandfadır evrıi mant.) Büyük babamı her ay ziyaret ederim.
  2. We went to picnic last week. (Vi vent tu piknik last viik.) Biz geçen hafta pikniğe gittik.
  3. I will be there in two days. (Ay vill bi der in tu deys.) İki güne kadar orada olacağım.
Örnek cümlelerde de görüldüğü üzere zaman ifadeleri olayların oluş zamanları hakkında bilgi vererek cümleleri daha anlamlı ve bilgi dolu hale getirmektedir. Sizlerde kendi cümlelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Başarılar :)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder