Fiziksel Görünüş Belirtme - Physical Appearance

Physical Appearance - Fiziksel Görünüş

Bir kişinin fiziksel görünüşünün nasıl olduğunu sorarken;

What does he/she look like? ( O nasıl görünüyor?) sorusunu kullanırız.

Cevap verirken ise aşağı tablodaki sıfatları ve örnek cümle yapılarını kullanabiliriz. Kişilerin saç ve göz özelliklerini ifade ederken have (got) / has (got) kelimelerini kullanılır. Bu kelimeler cümlenin öznesine göre farklılık gösterir.

I / you / we / they + have (got)

He / she / it + has (got)

Örnek:

I have got black hair. (Siyah saçlarım var.)

She has curly black hair. (Onun kıvırcık siyah saçları var.)

Örnek:

- He has got blue eyes. ( O mavi gözlere sahip.)

- She has hazel eyes. (Onun ela gözleri var.)

- I have got green eyes. (Benim yeşil gözlerim var.)

Örnek:

- He is fat. (O şişmandır.)

- She is thin. (O zayıfftır.)

Örnek:

- He is short. (O kısadır.)

- She is tall. (O uzundur.)

Örnek:

- She is young. (O gençtir.)

- He is middle-aged. (O orta yaşlıdır.) 

 

0 Yorumlar