To Be - Konu Anlatımı

İngilizcede cümleler temel olarak isim ve fiil cümlesi olmak üzere ikiye ayrılır. Her cümlenin mutlaka bir yüklemi olması gerekir. Cümle içerisinde fiil var ise o cümlenin yüklemi olur. Eğer cümlede fiil yoksa “to be” bağlayıcı fiili (linking verb) yüklem olarak kullanılır. Kısaca “to be” fiili isim cümlelerinde kullanılır.

“To be” fiilinin özneye göre üç hali vardır. Bunlar; am, is, are. Önce hangi öznede hangi hali aldığını inceleyelim:
Öznelere göre to be fiili.

Tabloda “to be” fiilinin hangi öznede hangi halde kullanıldığını görüyoruz. Şimdi örneklerle konuyu açalım.
To Be fiili örnekleri.

Örneklerde görüldüğü üzere cümlelerde hiç fiil kullanılmamıştır. Şahısların meslekleri ifade edilirken “to be” fiilinden faydalanılmıştır. Şimdi bir örnek daha verelim.
To be fiili örnek cümle

Yine görüldüğü üzere örneklerde fiil kullanılmamıştır ve şahısların görünüş özellikleri hakkında sıfatları kullanarak bilgi verilmiştir.

Sonuç olarak “to be” fiilinin öznelere göre üç hali vardır. Bu cümlelerde fiil kullanılmaz. “To be” fiili cümleye “-ım, -im, -um, -dır, -dir, vb.” anlamlar katmaktadır.
0 Yorumlar